詠史

尚有綈袍贈,
應憐范叔寒。
不知天下士,
猶作布衣看。

 

Vịnh sử

Thượng hữu đề bào tặng,
Ưng lân Phạm thúc hàn.
Bất tri thiên hạ sĩ,
Do tác bố y khan.

 

Dịch nghĩa

Còn có tấm áo lụa đem tặng
Chỉ vì e rằng chú Phạm đang rét
Biết đâu kẻ sĩ trong thiên hạ
Vẫn quen mặc áo vải thế thôi


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Áo bông còn có cho nhau,
Cảm thương chàng Phạm bấy lâu lạnh lùng
Cõi đời chẳng biết anh hùng,
Vẫn coi nhau thể bần cùng khố dây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quí bạn tặng áo bào
Thương Phạm Thúc lạnh sao.
Không biết là kẻ sĩ
Ông vẫn thường áo thô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Chuyện xưa tặng cái áo bào
Bởi thương chú Phạm xiết bao lạnh lùng;
Biết đâu là đấng anh hùng,
Nhìn qua thấy kẻ khốn cùng áo thô!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Còn có áo bào tặng,
Thương chàng Phạm lạnh lùng.
Vẫn coi hang vải bố,
Đâu biết bậc anh hùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Còn có áo bông tặng
Thương chàng Phạm rét run.
Chẳng hay bậc đại sĩ
Mặc áo vải bần cùng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Còn đem tặng áo lụa dày,
Hẳn thương chú Phạm bấy nay lạnh người.
Đã nên kẻ lớn trên đời,
Coi mình áo vải như thời hàn vi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Áo lụa còn đem tặng,
E chàng Phạm rét thôi!
Biết đâu thiên hạ sĩ,
Áo vải cũng như người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Áo bào tặng Phạm Thúc
Thương nghĩ lúc cơ hàn
Đâu biết nay hào kiệt
Vẫn coi áo vải sờn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Còn đem áo lụa tặng nhau,
Chắc thương chú Phạm bấy lâu lạnh người.
Chẳng hay kẻ sĩ ở đời,
Vẫn mang áo vải như thời hàn vi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Còn tặng áo lụa thêu ngay lúc
Tưởng là thương Phạm Thúc cơ hàn
Đâu hay thiên hạ tể quan
Đang mang áo vải thử chàng bạn xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối