28/11/2022 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử
詠史

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2006 17:17

 

Nguyên tác

尚有綈袍贈,
應憐范叔寒。
不知天下士,
猶作布衣看。

Phiên âm

Thượng hữu đề bào tặng,
Ưng lân Phạm thúc[1] hàn.
Bất tri thiên hạ sĩ,
Do tác bố y khan.

Dịch nghĩa

Còn có tấm áo lụa đem tặng
Chỉ vì e rằng chú Phạm đang rét
Biết đâu kẻ sĩ trong thiên hạ
Vẫn quen mặc áo vải thế thôi

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Chuyện xưa tặng cái áo bào
Bởi thương chú Phạm xiết bao lạnh lùng;
Biết đâu là đấng anh hùng,
Nhìn qua thấy kẻ khốn cùng áo thô!
[1] Tức Phạm Chuy người nước Nguỵ thời Đông Chu, trước theo Tu Giả. Sau khi đi sứ Tề về bị Tu Giả nghi kỵ, tra tấn, hành hạ giã man tưởng chết, xác bị ném vào nhà tiêu. May thoát chết đổi tên sang Tề làm tới tướng quốc. Sau này Tu Giả đi sứ sang Tề. Phạm cải trang rách rưới tới quán dịch gặp Tu Giả. Tu Giả thấy rách rưới thương tình cho áo, có biết đâu kẻ rách rưới trước mặt mình đang nắm cả vận mệnh của nước mình lẫn bản thân mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Vịnh sử