Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
1 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2006 17:17

詠史

尚有綈袍贈,
應憐范叔寒。
不知天下士,
猶作布衣看。

 

Vịnh sử

Thượng hữu đề bào tặng,
Ưng lân Phạm thúc hàn.
Bất tri thiên hạ sĩ,
Do tác bố y khan.

 

Dịch nghĩa

Còn có tấm áo lụa đem tặng
Chỉ vì e rằng chú Phạm đang rét
Biết đâu kẻ sĩ trong thiên hạ
Vẫn quen mặc áo vải thế thôi


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Áo bào đem tặng cho
Thấy rét người thương hại
Chẳng biết đấng anh tài
Còn khinh là áo vải


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn đây áo lụa tặng người,
Chỉ e chú Phạm đang trời rét run.
Biết đâu thiên hạ anh hùng.
Vẫn quen mặc áo vải thường thế thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]