Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:55

送有人出塞

寒雲釀雪千山暮,
攬轡留君君不住。
前途此去路多岐,
匹馬孤行向何處。

 

Tống hữu nhân xuất tái

Hàn vân nhương tuyết thiên sơn mộ,
Lãm bí lưu quân quân bất trụ.
Tiền đồ thử khí lộ đa kỳ,
Sất mã cô hành hướng hà xứ.

 

Dịch nghĩa

Mây tạnh ủ tuyết nghìn núi chiều,
Nắm cương giữ bạn lại, bạn không dừng;
Chuyến đi này đường phía trước có nhiều lối rẽ,
Đi một mình một ngựa ngắm nơi nào?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mây tạnh ủ tuyết nghìn núi chiều,
Nắm cương giữ bạn lại, bạn không dừng;
Chuyến đi này đường phía trước có nhiều lối rẽ,
Đi một mình một ngựa ngắm nơi nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuyết đùn, mây lạnh núi chiều
Nắm cương giữ bạn, bạn ơi hãy dừng
Đường dài bao lối chia phân
Một mình một ngựa dừng chân nơi nào?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời