不知誰是摘仙才

香國群仙會,
花場選佛期。
艷才凡劣輩,
小謫不知誰。
定有生花草,
裁成浣月思。
多年凡骨換,
九轉鍊丹遲。
金粟前身證,
青蓮入夢奇。
暫拋香案吏,
留譜蕊宮詞。
此日霓裳詠,
何人雁塔期?
鑾坡容我駐,
一曲奏瑤池。

 

Bất tri thuỳ thị Trích Tiên tài

Hương quốc quần tiên hội,
Hoa trường tuyển Phật kỳ.
Diễm tài phàm liệt bối,
Tiểu trích bất tri thuỳ.
Định hữu sinh hoa thảo,
Tài thành hoán nguyệt tư.
Đa niên phàm cốt hoán,
Cửu chuyển luyện đan trì.
Kim Túc tiền thân chứng,
Thanh Liên nhập mộng kỳ.
Tạm phao hương án lại,
Lưu phổ Nhị cung từ.
Thử nhật “Nghê thường” vịnh,
Hà nhân Nhạn tháp kỳ?
Loan Pha dung ngã trú,
Nhất khúc tấu Dao Trì.


Trích Tiên tức Lý Bạch. Theo Đường thư, Lý Bạch tới Trường An, đến thăm Hạ Tri Chương. Chương xem thơ của ông xong khen “Anh là bậc trích tiên”.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Nước Hương chư tiên bàn thảo
Mong tìm được Phật cõi trần
Sáng đẹp đức tài đông đảo
Trích tiên tìm chọn phân vân
Thứ cỏ sinh hoa hẳn có
Nhưng năng chăm tưới mới nên
Xương tục nhiều năm cải khó
Tiên đan chín luyện nên thiêng
Thóc vàng Phật là kiếp trước
Sen xanh vào mộng diệu huyền
Án thơm chối từ chức tước
Lưu lời phổ nhạc Cung Tiên
Ngày nay vịnh "Nghê thường" khúc
Ai mong tháp Nhạn tên ghi
Loan Pha nhận ta tá túc
Xin dâng tấu khúc Dao Trì

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chư tiên họp Hương quốc
Cõi hoa chọn kẻ tài
Bao nhiêu người tuyển lựa
Xuống trần nào biết ai
Có cỏ sinh hoa lạ
Chăm sóc hàng tháng ròng
Nhiều năm đổi xương tục
Chín luyện thành thuốc tiên
Kiếp trước thân Kim túc
Giấc mộng hoá sen xanh
Án thơm thôi chẳng bận
Phổ nhạc vào Nhị cung
Nghê Thường ngày ấy vịnh
Tháp Nhạn mong ghi tên
Loan Pha chờ bước tớ
Dao Trì nhạc trổi lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời