同拙軒飲大醉花下冒雨而歸

有酒任君酌,
西階花氣明。
雲猶昨夜急,
雨復無停聲。
去日已如夢,
浮生俱有營。
黃花笑予俗,
不飲欲何成?
呼童倒餘瀝,
三嗔啜其英。
借彼杯中物,
寄我世外情。
揮杯一長叫,
攝取蓑衣行。
低聲語花主,
窮途看酒兵。

 

Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy

Hữu tửu nhiệm quân chước,
Tây giai hoa khí minh.
Vân do tạc dạ cấp,
Vũ phục vô đình thanh.
Khứ nhật dĩ như mộng,
Phù sinh câu hữu doanh.
Hoàng hoa tiếu dư tục,
Bất ẩm dục hà thành.
Hô đồng đảo dư lịch,
Tam sân xuyết kỳ anh.
Tá bỉ bôi trung vật,
Ký ngã thế ngoại tình.
Huy bôi nhất trường khiếu,
Nhiếp thủ thoa y hành.
Đê thanh ngữ hoa chủ,
Cùng đồ khán tửu binh.


Chuyết Hiên: xem chú thích bài Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Có rượu trao bác rót
Thềm tây, hoa chói chang
Mây đêm trước vần vũ
Mưa đâu có chịu ngừng
Ngày cũ như giấc mộng
Lỗi lầm nào ai mong
Hoa vàng chế ta tục
Không uống, đâu có xong
Gọi trẻ, vét giọt cuối
Ba lần nốc rượu ngon
Mượn thứ chứa ở chén
Gửi gắm một tấc lòng
Vung chén, kêu lên tiếng
Khoác tơi nón lên đường
Nói nhỏ cùng hoa chúa
Đường cùng, rượu là quân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sẵn rượu nhờ bạn rót
Thềm tây sắc hoa bừng
Đêm trước mây vần vũ
Mưa dồn không chịu ngưng
Ngày qua tuồng giấc mộng
Đời mấy ai không nhầm
Hoa vàng cười khách tục
Không uống nào dễ chăng
Gọi bé rót thêm nữa
Ba lần nhấp giọt hoa
Mượn vật ở trong chén
Gởi đời tình ý ta
Huơ ly kêu một tiếng
Khoát tơi vùng bước ra
Chủ hoa, ta nói nhỏ
-''Mượn chén giải sầu mà''

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thềm tây hoa vụt nở.
Vần vũ đêm mây trước,
Mưa dồn tối mịt mờ.
Ngày qua như giấc mộng,
Đời ai chẳng lạc không.
Hoa khách vàng cười tục,
Không uống nào nên xong.
Gọi thêm trẻ rót nữa,
Ba lần nhấp rượu nồng.
Mượn trong thứ ở chén,
Ta gởi đời nỗi lòng.
Quơ ly kêu một tiếng
Khoát tơi nón bước ra
Nói nhỏ với hoa chủ,
Mượn rượu giải sầu ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời