嶺上雲

嶺上白雲朝未散,
田中青麥旱將枯。
自生自滅成何事,
能逐東風作雨無。

 

Lĩnh thượng vân

Lĩnh thượng bạch vân triêu vị tán,
Điền trung thanh mạch hạn tương khô.
Tự sinh tự diệt thành hà sự?
Năng trục đông phong tác vũ vô?

 

Dịch nghĩa

Mây trắng trên đỉnh núi sáng nay chưa tan,
Lúa mạch trong ruộng khô hạn sắp héo.
Cứ tự sinh ra rồi tự tan, được việc gì?
Có thể nào đuổi theo gió đông rồi làm ra mưa được không?


"Lĩnh thượng vân" là tiểu đề của bài đầu tiên của chùm năm bài có tên "Sơn trung ngũ tuyệt cú".

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây trên núi sáng nay chưa tản
Lúa trong đồng khô hạn chờ mưa
Tự sinh tự tản ai ưa ?
Sao không theo gió làm mưa xanh đồng ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây trắng đầu non sớm chửa tan
Trên đồng nắng hạn lúa khô cằn
Tự sinh tự diệt về đâu nhỉ
Theo gió làm mưa có được chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu non mây trắng sáng chưa tan,
Lúa mạch trong đồng hạn héo tàn.
Tự diệt tự sinh sao được việc,
Làm mưa nhờ gió được hay chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu non mây trắng chưa tan,
Trong đồng lúa mạch héo tàn hạn khô.
Tự sinh tự diệt sao chờ,
Làm mưa theo gió được nhờ hay chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời