07/08/2020 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lĩnh thượng vân
嶺上雲

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 20:40

 

Nguyên tác

嶺上白雲朝未散,
田中青麥旱將枯。
自生自滅成何事,
能逐東風作雨無。

Phiên âm

Lĩnh thượng bạch vân triêu vị tán,
Điền trung thanh mạch hạn tương khô.
Tự sinh tự diệt thành hà sự?
Năng trục đông phong tác vũ vô?

Dịch nghĩa

Mây trắng trên đỉnh núi sáng nay chưa tan,
Lúa mạch trong ruộng khô hạn sắp héo.
Cứ tự sinh ra rồi tự tan, được việc gì?
Có thể nào đuổi theo gió đông rồi làm ra mưa được không?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây trên núi sáng nay chưa tản
Lúa trong đồng khô hạn chờ mưa
Tự sinh tự tản ai ưa ?
Sao không theo gió làm mưa xanh đồng ?
"Lĩnh thượng vân" là tiểu đề của bài đầu tiên của chùm năm bài có tên "Sơn trung ngũ tuyệt cú".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lĩnh thượng vân