Mây trắng bay đầy trước ngõ tre,
Buồn xưa theo với gió thu về.
Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc,
Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe.


Bản ở trên theo tập Tiếng thu (11-1939). Trước đó, bài thơ được đăng lần đầu trên Tiểu thuyết thứ bảy (9-1939).

Nguồn:
1. Lưu Trọng Lư, Tiếng thu, Librairie Centrale ấn hành, 1939
2. Tiểu thuyết thứ bảy số 277, ngày 23-09-1939