和楊尚書罷相後夏日遊永安水亭兼招本曹楊侍郎同行

道行無喜退無憂,
舒卷如雲得自由。
良冶動時爲哲匠,
巨川濟了作虛舟。
竹亭陰合偏宜夏,
水檻風涼不待秋。
遙愛翩翩雙紫鳳,
入同官署出同遊。

 

Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành

Đạo hành vô hỷ thoái vô ưu,
Thư quyển như vân đắc tự do.
Lương dã động thì vi triết tượng,
Cự xuyên tế liễu tác hư chu.
Trúc đình âm hợp thiên nghi hạ,
Thuỷ hạm phong lương bất đãi thu.
Dao ái phiên phiên song tử phụng,
Nhập đồng quan thự xuất đồng du.

 

Dịch nghĩa

Đạo khi hành không vui mà khi thoái cũng không ưu lự
Trải ra cuốn vào như mây được tự do tự tại
Thợ đúc giỏi tới việc là trở thành tay nghề
Sông lớn tới lúc qua rồi thì thuyền trở thành hư ảo
Bóng mát toả đình trúc, tuy mùa hạ mà vẫn dễ chịu
Trên thuyền gió lành lạnh, không thấy mong đợi đến mùa thu
Xa xa thấy mến hai con chim phụng tím vẻ phong lưu nho nhã
Cùng vào làm quan, cùng thoái quan ngao du

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Không mừng hành đạo, thoái không lo,
Cuốn mở như mây, thật tự do.
Rèn đúc, động tay, nên thợ giỏi,
Qua sông, để trống một con đò.
Hè tràn, trúc rợp, sân trùm bóng,
Thu sẵn, hiên ngoài, gió thoảng đưa.
Song phượng rập rờn trên nước biếc,
Cùng nơi việc các, cùng ngao du.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hành tàng theo đạo chẳng mừng lo,
Mở cuốn như mây thỏa tự do.
Nắn đúc lò cao tài bậc thợ,
Vượt qua sông rộng bỏ con đò.
Bóng râm đình trúc chi cần hạ,
Gió mát hiên sông chẳng đợi thu.
Yêu mến chập chờn đôi phượng tía,
Cùng vào quan thự lại ngao du.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đạo hành chẳng mừng, lui cũng mặc,
Cuốn mở như mây đắc tự do.
Ra tay thợ kéo vào lò,
Sông to qua khỏi, chiếc đò bỏ không.
Trúc đình bóng rợp, hòng quên hạ,
Gió nước bên hiên, ngỡ là thu.
Yêu thay đôi phượng ngao du,
Vào cùng quan thự, hẹn hò vui chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Tiến cũng không vui, thoái chẳng buồn,
Như mây cuốn trải giữa từng không.
Hiển thời thi thố tài lương đống,
Hưu hạ thong dong nhẹ cánh bồng.
Đình trúc bóng dày che nắng hạ,
Gác sông hơi mát thế thu phong.
Đáng yêu đôi phượng trong màu tía,
Công tác cung đình... du ngoạn chung!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hành đạo chẳng vui thoái chẳng buồn
Ung dung như tựa cánh mây vương
Thợ hay mới đúc liền xong việc
Sông lớn vừa qua sớm bỏ thuyền
Gió nước bên hiên thu chẳng đợi
Trúc đình rợp bóng hạ nào quên
Yêu thay phượng tía chung thành cặp
Bay lượn ra vào trước cổng hiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghỉ chẳng lo, khi làm không thú
Như dải mây cuốn mở tự do
Ra tay thợ khéo đúc lò
Thuyền bè, qua được sông to cần gì
Đình bóng rợp khác chi mùa hạ
Hiên mát rồi đâu xá gió thu
Kìa đôi phượng tía ngao du
Khi vào cùng sở, khi ra vui vầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không vui hành đạo thoái không lo,
Trải cuốn như mây được tự do.
Thợ đúc giỏi nghề nhờ có việc,
Qua xong sông lớn thuyền hư vô.
Toả đình bóng trúc quên mùa hạ,
Mong đợi gió lành lạnh chớm thu.
Thấy mến phong lưu hai phụng tím,
Cùng vào quan thự thoái ngao du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời