22/01/2022 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành
和楊尚書罷相後夏日遊永安水亭兼招本曹楊侍郎同行

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2008 17:37

 

Nguyên tác

道行無喜退無憂,
舒卷如雲得自由。
良冶動時爲哲匠,
巨川濟了作虛舟。
竹亭陰合偏宜夏,
水檻風涼不待秋。
遙愛翩翩雙紫鳳,
入同官署出同遊。

Phiên âm

Đạo hành vô hỷ thoái vô ưu,
Thư quyển như vân đắc tự do.
Lương dã động thì vi triết tượng,
Cự xuyên tế liễu tác hư chu.
Trúc đình âm hợp thiên nghi hạ,
Thuỷ hạm phong lương bất đãi thu.
Dao ái phiên phiên song tử phụng,
Nhập đồng quan thự xuất đồng du.

Dịch nghĩa

Đạo khi hành không vui mà khi thoái cũng không ưu lự
Trải ra cuốn vào như mây được tự do tự tại
Thợ đúc giỏi tới việc là trở thành tay nghề
Sông lớn tới lúc qua rồi thì thuyền trở thành hư ảo
Bóng mát toả đình trúc, tuy mùa hạ mà vẫn dễ chịu
Trên thuyền gió lành lạnh, không thấy mong đợi đến mùa thu
Xa xa thấy mến hai con chim phụng tím vẻ phong lưu nho nhã
Cùng vào làm quan, cùng thoái quan ngao du

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Không mừng hành đạo, thoái không lo,
Cuốn mở như mây, thật tự do.
Rèn đúc, động tay, nên thợ giỏi,
Qua sông, để trống một con đò.
Hè tràn, trúc rợp, sân trùm bóng,
Thu sẵn, hiên ngoài, gió thoảng đưa.
Song phượng rập rờn trên nước biếc,
Cùng nơi việc các, cùng ngao du.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành