15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 04:53

友人夜訪

簷間清風簟,
松下明月盃。
幽意正如此,
況乃故人來。

 

Hữu nhân dạ phỏng

Thiềm gian thanh phong đạm,
Tùng hạ minh nguyệt bôi.
U ý chính như thử,
Huống nãi cố nhân lai.

 

Dịch nghĩa

Trên thềm gió mát trải chiếu
Dưới gốc thông, có ánh trăng và rượu
Thanh nhàn như thế đó
Huống hồ còn có bạn cũ lại chơi

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Thềm cao, gió mát, chiếu đan
Chén soi bóng nguyệt, bàn-hoàn dưới thông
Thú riêng đương thú với lòng
Lại đâu người cũ lạ lùng đến ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Chiếu trải thềm gió mát
Dưới thông chén trăng đầy
Cảnh tình u nhã thật!
Huống là bạn đến đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gió mát, chiếu hiên trải,
Dưới thông, ly nguyệt đầy.
Ý nhàn là thế đấy,
Huống nữa bạn về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngoài thềm, gió mát, chiếu con,
Dưới tùng, trăng sáng, nếu còn nâng ly!
Trong lòng như thế nghĩ suy,
Huống nay lại có cố tri đến nhà!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Gió mát ngoài hiên thổi nhẹ thay
Dưới tùng trăng sáng rượu ly đầy
Ý nhàn mới thực đây tâm cảnh
Huống nữa cố nhân lại tới chơi.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiên thanh gió mát chiếu ngang,
Dưới tùng rót rượu chén vàng thưởng trăng.
Cảnh tình tao nhã chi bằng,
Lại thêm được thú cố nhân sang tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên thềm trải chiếu gió ru
Dưới thông chén rượu trăng soi bóng vàng
Đang khi hưởng thú u nhàn
Bạn xưa lại đến lòng càng thêm vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên thềm trải chiếu gió lành,
Dưới thông, có rượu trăng vàng ánh soi.
Thanh nhàn như thế đó thôi,
Huống hồ còn có lại chơi bạn hiền.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên thềm trải chiếu mát gió lành,
Dưới thông có rượu trăng tròn vành.
Lòng riêng vui thú thanh nhàn,
Huống hồ lại có bạn vàng đến thăm.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiên thanh gió mát chiếu
Dưới cội chén trăng đầy
Tao nhã cảnh nào thắng
Lại thêm có bạn đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối