19/08/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu nhân dạ phỏng
友人夜訪

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 04:53

 

Nguyên tác

簷間清風簟,
松下明月盃。
幽意正如此,
況乃故人來。

Phiên âm

Thiềm gian thanh phong đạm,
Tùng hạ minh nguyệt bôi.
U ý chính như thử,
Huống nãi cố nhân lai.

Dịch nghĩa

Trên thềm gió mát trải chiếu
Dưới gốc thông, có ánh trăng và rượu
Thanh nhàn như thế đó
Huống hồ còn có bạn cũ lại chơi

Bản dịch của Tản Đà

Thềm cao gió mát chiếu đan,
Chén soi bóng nguyệt bàn hoàn dưới thông.
Lòng riêng đương thú với lòng.
Lại đâu người cũ lạ lùng đến thăm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hữu nhân dạ phỏng