Tiễn Lư y sinh hồi An Nhân quận

Hùng Nhĩ sơn linh sản tuấn mao
Y trung nho giả nại tiêu tao
Đông Viên thần thủ tam kinh mại
Trọng Cảnh tiên tâm lục mạch cao
Nhã đạm cổ cầm hoa hạ khiển
Thanh sơ ngọc vận nguyệt tiền xao
Lục Dương độ khẩu quân phân duệ
Thuỳ cộng cô bồng thính dạ đào

 

Dịch nghĩa

Đất Hùng Nhĩ núi thiêng sản sinh nhiều anh tài
Là bậc nho giả trong làng y ông bền lòng tìm thú vui nơi tĩnh lặng
Đông Viên tay thần nổi tiếng ở đất tam Kinh
Trọng Cảnh lòng tiên rất cao cường về sáu môn mạch pháp
Dưới hoa ông gẩy những bản đàn có nhạc điệu thanh nhã
Trước trăng ông chọn những vần thơ âm vận thanh nhã
Bến Lục Dương hôm nay ông dứt áo lên đường
Khóm cỏ bồng lẻ loi biết cùng ai nghe tiếng sóng đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đất Hùng Nhĩ lắm anh tài
Nho y vui thú những nơi tĩnh nhàn
Đông Viên nổi tiếng tay thần
Tiên y Trọng Cảnh mạch môn bậc thầy
Bên hoa đàn gẩy ngất ngây
Dưới trăng ngâm vịnh thơ lay động lòng
Lục Dương kẻ bước người mong
Sóng đêm nhẹ vỗ, cỏ bồng phiêu diêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hùng Nhĩ đất thiêng nhiều bậc tài,
Làng y nho sĩ tĩnh lặng dài.
Đông Viên đất tay thần nổi tiếng,
Trọng Cảnh hay môn mạch bậc thầy.
Bên hoa ông gẩy đàn thanh nhã,
Trước nguyệt chọn những âm vận hay.
Nay Lục Dương lên đường dứt áo,
Cỏ bồng đơn lẻ tỏ cùng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời