Hạ Trần Phủ Viện nhị tử nhập Hàn lâm

Bình hàn vô sự cổ hoà phong
Thanh Thận đình tiền chiếu bích khung
Chưởng thược khí lăng ly thuỷ kiếm
Ái dân đức cảm thái y đồng
Hậu bồi yên quế kinh song tú
Liên tấu kim loan đệ nhất công
Tư phạm đường huy yêm hữu tử
Hương danh khả lặc trấn nam phong

 

Dịch nghĩa

Trong miền bình yên chỉ nghe tiếng trống hoà trong gió
Vòm trời xanh biếc chiếu sáng trước sân Thanh Thận đường
Múa sáo khí phách hơn gươm lạnh trên dòng nước xiết
Yêu dân ơn đức cảm hoá đến cả trẻ con mặc áo màu
Vun gốc vững chắc trước sân vươn cao hai cây quế
Nhạc vàng mấy lần rung vang báo công đầu
Ánh sáng của Tư Phạm đường trùm toả tất cả con cái
Danh thơm đáng khắc lên ngọn núi chắn phía nam


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Gió đưa tiếng trống thanh bình
Dưới trời xanh biếc sân Thanh Thận đường
Sáo như gươm lạnh chẻ dòng
Đức ân cảm hoá trẻ con áo màu
Vun gốc hai quế vươn cao
Nhạc vang loan báo công đầu nét son
Tư Phạm sáng toả cháu con
Phía nam ngọn núi danh thơm khắc mừng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống hoà trong gió miền bình yên,
Vòm trời xanh biếc Thanh Thận tiền.
Múa sáo hơn gươm trên dòng xiết,
Yêu dân ơn cảm trẻ con liền.
Vun gốc trước sân hai cây quế,
Nhạc vàng vang vọng báo công đầu.
Tư Phạm sáng trùm bao con cháu,
Danh thơm đáng khắc núi nam sâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời