20/08/2022 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Trần Phủ Viện nhị tử nhập Hàn lâm

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 19/04/2017 10:22

 

Phiên âm

Bình hàn vô sự cổ hoà phong
Thanh Thận đình tiền chiếu bích khung
Chưởng thược khí lăng ly thuỷ kiếm
Ái dân đức cảm thái y đồng
Hậu bồi yên quế kinh song tú
Liên tấu kim loan đệ nhất công
Tư phạm đường huy yêm hữu tử
Hương danh khả lặc trấn nam phong

Dịch nghĩa

Trong miền bình yên chỉ nghe tiếng trống hoà trong gió
Vòm trời xanh biếc chiếu sáng trước sân Thanh Thận đường
Múa sáo khí phách hơn gươm lạnh trên dòng nước xiết
Yêu dân ơn đức cảm hoá đến cả trẻ con mặc áo màu
Vun gốc vững chắc trước sân vươn cao hai cây quế
Nhạc vàng mấy lần rung vang báo công đầu
Ánh sáng của Tư Phạm đường trùm toả tất cả con cái
Danh thơm đáng khắc lên ngọn núi chắn phía nam

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Gió đưa tiếng trống thanh bình
Dưới trời xanh biếc sân Thanh Thận đường
Sáo như gươm lạnh chẻ dòng
Đức ân cảm hoá trẻ con áo màu
Vun gốc hai quế vươn cao
Nhạc vang loan báo công đầu nét son
Tư Phạm sáng toả cháu con
Phía nam ngọn núi danh thơm khắc mừng
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Hạ Trần Phủ Viện nhị tử nhập Hàn lâm