因崔五侍御寄高彭州一絕

百年已過半,
秋至轉飢寒。
為問彭州牧,
何時救急難。

 

Nhân Thôi ngũ thị ngự ký Cao Bành châu nhất tuyệt

Bách niên dĩ quá bán,
Thu chí chuyển cơ hàn.
Vị vấn bành châu mục,
Hà thì cứu cấp nan.

 

Dịch nghĩa

Cuộc đời trăm năm đã quá nửa,
Thu về mang theo đói rét.
Xin hỏi vị chăn giắt dân ở Bành Châu,
Lúc nào thì giúp đỡ cảnh khó khăn đây?


(Năm 760)

Bài này làm khi tác giả ở Thành Đô, lúc đó 49 tuổi. Cao Thích là bạn thân của Đỗ Phủ, đang làm thứ sử Bành Châu (thuộc Tứ Xuyên). Đỗ Phủ xin bạn gửi tiền giúp mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Trăm năm đà quá nửa,
Đói rét giữa mùa thu.
Nhờ hỏi lên quan mục,
Bao giờ cứu nạn cho?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đời người sống quá nửa,
Thu tới đói rét tràn.
Quan Bành Châu xin hỏi,
Chừng nào giúp khó khăn?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời trăm năm đã qua quá nửa
Đói rét theo mỗi thuở thu về
Bành Châu quan mục lắng nghe
Bao giờ mới giúp bạn bè khó khăn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trăm năm quá nửa qua rồi,
Thu sang, đói rét cuộc đời đắng cay.
Ở Bành Châu bạn có hay,
Bao giờ bạn cưu nạn này giúp ta?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời