27/05/2024 06:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân Thôi ngũ thị ngự ký Cao Bành châu nhất tuyệt
因崔五侍御寄高彭州一絕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2009 04:39

 

Nguyên tác

百年已過半,
秋至轉飢寒。
為問彭州牧,
何時救急難。

Phiên âm

Bách niên dĩ quá bán,
Thu chí chuyển cơ hàn.
Vị vấn bành châu mục,
Hà thì cứu cấp nan.

Dịch nghĩa

Cuộc đời trăm năm đã quá nửa,
Thu về mang theo đói rét.
Xin hỏi vị chăn giắt dân ở Bành Châu,
Lúc nào thì giúp đỡ cảnh khó khăn đây?

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Trăm năm đà quá nửa,
Đói rét giữa mùa thu.
Nhờ hỏi lên quan mục,
Bao giờ cứu nạn cho?
(Năm 760)

Bài này làm khi tác giả ở Thành Đô, lúc đó 49 tuổi. Cao Thích là bạn thân của Đỗ Phủ, đang làm thứ sử Bành Châu (thuộc Tứ Xuyên). Đỗ Phủ xin bạn gửi tiền giúp mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhân Thôi ngũ thị ngự ký Cao Bành châu nhất tuyệt