聞高常侍亡

歸朝不相見,
蜀使忽傳亡。
虛曆金華省,
何殊地下郎。
致君丹檻折,
哭友白雲長。
獨步詩名在,
只令故舊傷。

 

Văn Cao thường thị vong

Quy triều bất tương kiến,
Thục sứ hốt truyền vong.
Hư lịch Kim Hoa tỉnh,
Hà thù địa hạ lang?
Trí quân đan hạm chiết,
Khốc hữu bạch vân trường.
Độc bộ thi danh tại,
Chỉ linh cố cựu thương.

 

Dịch nghĩa

Khi ông về kinh đô, tôi đã không được tiễn,
Viên sứ nơi đất Thục bỗng báo tin ông mất.
Cơ quan ông công tác ở điện Kim Hoa nay vắng lặng,
Dưới đất là một người có khác ai đâu.
Phục vụ vua hết lòng như kẻ đã từng làm gãy vành lan can,
Khóc thương bạn lòng man mác như đám mây trắng lớn.
Chỉ có tên tuổi trong thơ văn là còn lại,
Điều đó càng làm bạn cũ đau lòng.


(Năm 765)

Nguyên chú: "Trung Châu tác" 忠州作 (Viết khi ở Trung Châu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Về triều, không được tiễn,
Sứ Thục báo tin đau.
Điện Kim Hoa vắng lặng,
Kẻ dưới đất khác đâu.
Ván đỏ, can vua gãy,
Mây trắng, khóc bạn sầu.
Tên thơ còn ở lại,
Bạn cũ những thương nhau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh đô ông tới, tiễn tôi không,
Thục sứ báo tin đã mất ông.
Nhiệm sở Kim Hoa nay vắng lặng,
Người ông dưới đất khác gì trông.
Thờ vua lòng tận vành can gãy,
Thương khóc bạn lòng mây trắng trong.
Tên tuổi thơ văn còn để lại,
Điều nầy càng khiến bạn đau lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Anh về triều tôi không được gặp,
Bỗng nghe tin sứ Thục báo anh đi.
Điện Kim Hoa giờ thực chẳng còn gì,
Con người ấy chữa văn chương dưới đất.
Lòng chính trực can gián vua gay gắt,
Khóc bạn hiền mây bạc lững lờ trôi.
Riêng tiếng thi nhân để lại cho đời,
Chỉ càng khiến lòng tôi đau sót mãi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông về triều tôi không được thấy
Sứ Thục vừa mới báo ông đi
Kim Hoa nay tựa hư vô
Còn người dưới đất ai là khác đâu
Can gián vua hiên màu cũng gãy
Khóc thương ông dưới dải bạch vân
Chỉ còn tên tuổi thơ văn
Điều này càng khiến thương ông thật nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời