Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Cảnh cấp

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 2037 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/01/2014 09:55

Dữ Cao Thích, Tiết Cứ đăng Từ Ân tự phù đồ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Sầm Tham
2 trả lời, 3525 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/11/2006 17:44

Ký Cao tam thập ngũ chiêm sự

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 1990 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/03/2015 18:38

Ký Cao tam thập ngũ thư ký

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
2 trả lời, 2104 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/03/2015 12:01

Ký Cao Thích

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
6 trả lời, 2993 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2007 06:27

Nhân Thôi ngũ thị ngự ký Cao Bành châu nhất tuyệt

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 2262 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2009 04:39

Phụng giản Cao tam thập ngũ sứ quân

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1715 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2015 00:27

Phụng ký Cao thường thị

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1704 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/04/2015 06:01

Tống Cao tam thập ngũ thư ký

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
1 trả lời, 2366 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/01/2015 18:11

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Cao Thích