寄高三十五書記

嘆惜高生老,
新詩日又多。
美名人不及,
佳句法如何。
主將收才子,
崆峒足凱歌。
聞君已朱紱,
且得慰蹉跎。

 

Ký Cao tam thập ngũ thư ký

Thán tích Cao sinh lão,
Tân thi nhật hựu đa.
Mĩ danh nhân bất cập,
Giai cú pháp như hà?
Chủ tướng thu tài tử,
Không Đồng túc khải ca?
Văn quân dĩ chu phất,
Thả đắc uỷ sa đà.

 

Dịch nghĩa

Than tiếc cho lão già họ Cao,
Thơ mới ngày càng nhiều.
Danh thơm người không theo kịp,
Câu thơ đẹp làm sao để bắt chước.
Vị chỉ huy thu nhận người giỏi,
Nơi Không Đồng đủ để ca ngợi sự thành công hay chưa.
Nghe nói ông đã được mang choàng đỏ,
Thế đã được yên lòng mà thảnh thơi?


(Năm 753)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tiếc cho già họ Cao,
Thơ mới ngày càng nhiều.
Tiếng thơm người chẳng kịp,
Câu hay học ra sao.
Chỉ huy nhận kẻ giỏi,
Không Đồng xứng công lao.
Nghe ông có gù đỏ,
Như thế đỡ lao đao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương cho ông họ Cao lớn tuổi
Mà thơ hay làm mới thật nhiều
Danh thơm người khó kịp theo
Thi phong cao đẹp khác điều thơ ai
Vị chỉ huy nhận người tài giỏi
Núi Không Đồng nức khải hoàn ca
Đeo dây choàng đỏ lụa là
Cuộc đời yên ổn dần dà thảnh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời