Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 22:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:17

南鄰-與朱山人

錦里先生烏角巾,
園收芋栗未全貧。
慣看賓客兒童喜,
得食階除鳥雀馴。
秋水才深四五尺,
野航恰受兩三人。
白沙翠竹江村暮,
相送柴門月色新。

 

Nam lân - Dữ Chu sơn nhân

Cẩm lý tiên sinh ô giác cân,
Viên thu vu lật vị toàn bần.
Quán khan tân khách nhi đồng hỷ,
Đắc thực giai trừ điểu tước tuần.
Thu thuỷ tài thâm tứ ngũ xích,
Dã hàng cáp thụ lưỡng tam nhân.
Bạch sa thuý trúc giang thôn mộ,
Tương tống sài môn nguyệt sắc tân.

 

Dịch nghĩa

Thầy đồ thôn Cẩm chiếc khăn đầu rìu thâm,
Vườn thu hoạch được khoai, hạt giẻ, chưa hẳn là nghèo.
Khách khứa đã quen, trẻ con thấy đến, mừng rỡ,
Trước sân kiếm ăn được, ri sẻ đã dạn người.
Nước mùa thu mới sâu độ bốn năm thước,
Chiếc đò chở vừa hai ba người.
Cát trắng, tre xanh, cảnh chiều hôm trên xóm bến,
Tiễn nhau trước cổng gióng tre, ánh trăng mới mọc sáng ngời.


Bài này được làm khoảng năm 760, lúc ông Đỗ Phủ đang ở nhà cỏ cất bên ngoài Thành Đô. Chu sơn nhân là Chu Hy San, bạn của Đỗ Phủ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Trên đầu ông đội khăn đầu rìu,
Khoai thóc nhà ông chưa hẳn nghèo;
Mừng khách trẻ con quen mặt hỏi,
Dặn người yến tước được mồi reo;
Sông thu một dải nông sờ nước,
Thuyền khách ba thang đủng đỉnh chèo;
Cát trắng trúc xanh phong cảnh muộn,
Cửa sài đưa khách bóng trăng treo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ông đồ thôn Cẩm đầu chít khăn,
Khoai, giẻ vườn ông cũng đủ ăn.
Khách thân biết mặt con trẻ thích,
Sân rộng có mồi chim chóc quen.
Sông thu bát ngát năm thước thẳm,
Đò đồng bé nhỏ mấy khách quèn.
Bãi trắng trúc xanh chiều trên bến,
Cửa sài tiễn khách nhàn nhạt trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Làng Cẩm tiên sinh khăn chéo đen,
Vườn thu khoai, lật chớ cho hèn.
Khách quan thường thấy, vui con trẻ,
Chim chóc hay ăn, dạn mái thềm.
Năm sải sông thu sâu hết cỡ,
Ba người đò nôi sức vừa êm.
Chiều sông, cát trắng tre xanh mượt,
Ngõ trúc đưa người trăng mới lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Thầy đồ thôn Cẩm chít khăn đen,
Vườn sẵn sắn khoai cũng chẳng hèn.
Chim chóc được mồi thêm dạn dĩ,
Trẻ con chào hỏi mãi nên quen.
Nước thu sâu độ vài ba thước,
Đò khách  dăm người chẳng ngại chen.
Cát trắng, tre xanh chiều bến nước,
Tiễn nhau cổng trúc, bóng trăng lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Cẩm Lý tiên sinh khăn mỏ diều,
Có vườn hạt dẻ kể chưa nghèo.
Thềm quen ăn sẵn, đàn di dạn,
Khách đến chơi thường lũ trẻ reo.
Đò nhỏ: vài ba người trở lại,
Nước sâu năm, bảy thước là nhiều.
Tre xanh, cát trắng chiều sông muộn,
Ngõ trúc nhìn nhau nguyệt mới treo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thầy đồ thôn Cẩm chít đầu rìu
Vườn giẻ luống khoai hẳn chẳng nghèo
Chim sẻ được mồi gần gũi đến
Trẻ con quen khách hả hê reo
Thuyền đồng vừa chở hai ba khách
Sông nước độ chừng bốn thước sâu
Cát trắng trúc xinh chiều xóm bến
Cùng đưa ra cửa bóng trăng theo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cẩm thôn khăn quạ có ông đồ
Vườn chửa nghèo chi khoai với ngô
Quen khách, trẻ con mừng đón hỏi
Say mồi, chim sẻ dạn ra vô
Sông thu sâu độ đôi ba thước
Đò nội chở đầy dăm bảy cô
Cát trắng tre xanh chiều xóm bến
Cửa sài đưa tiễn lúc trăng nhô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thầy đồ thôn Cẩm khăn đen,
Vườn, thu khoai, giẻ, nghèo hèn gì đâu.
Trẻ vui đón khách đã lâu,
Quen ăn, chim sẻ rủ nhau đến thềm.
Nước thu, năm, bốn thước trên,
Thuyền, hai, ba khách bước lên đã đầy.
Tre xanh, cát trắng chiều nay,
Tiễn nhau trước cổng, sáng đầy trăng non...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông đồ thôn Cẩm đầu chít khăn,
Rau cỏ vườn ông tạm đủ ăn.
Sẻ di mổ hạt, người đâm dạn,
Con trẻ vui mừng, khách đến thăm.
Thuyền nan chở nặng, đôi người khẳm,
Giải nước nông sờ, thước cỡ năm.
Cát trắng, trúc xanh, chiều xóm bến,
Tiễn nhau ngoài ngõ, ánh trăng rằm!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông xóm Cẩm chít khăn mỏ quạ
Vườn trồng khoai, hạt dẻ đâu nghèo
Trẻ con quen khách mừng reo
Ham ăn chim sẻ đánh liều quẩn quanh
Sông sâu khoảng bốn năm thước nước
Thuyền nan người chở được hai ba
Buổi chiều cát trắng ráng pha
Tiễn nhau nơi cổng, trăng ngà vừa lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời