03/12/2021 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam lân - Dữ Chu sơn nhân
南鄰-與朱山人

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 22:24

 

Nguyên tác

錦里先生烏角巾,
園收芋栗未全貧。
慣看賓客兒童喜,
得食階除鳥雀馴。
秋水才深四五尺,
野航恰受兩三人。
白沙翠竹江村暮,
相送柴門月色新。

Phiên âm

Cẩm[1] lý tiên sinh ô giác cân,
Viên thu vu lật vị tuyền bần.
Quán khan tân khách nhi đồng hỷ,
Đắc thực giai trừ điểu tước tuần.
Thu thuỷ tài thắm tứ ngũ xích,
Giã hàng cáp thu lưỡng tam nhân.
Bạch sa thuý trúc giang thôn mộ,
Tương tống sài môn nguyệt sắc tân.

Dịch nghĩa

Thầy đồ thôn Cẩm chiếc khăn đầu rìu thâm,
Vườn thu hoạch được khoai, hạt giẻ, chưa hẳn là nghèo.
Khách khứa đã quen, trẻ con thấy đến, mừng rỡ,
Trước sân kiếm ăn được, ri sẻ đã dạn người.
Nước mùa thu mới sâu độ bốn năm thước,
Chiếc đò chở vừa hai ba người.
Cát trắng, tre xanh, cảnh chiều hôm trên xóm bến,
Tiễn nhau trước cổng gióng tre, ánh trăng mới mọc sáng ngời.

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Trên đầu ông đội khăn đầu rìu,
Khoai thóc nhà ông chưa hẳn nghèo;
Mừng khách trẻ con quen mặt hỏi,
Dặn người yến tước được mồi reo;
Sông thu một dải nông sờ nước,
Thuyền khách ba thang đủng đỉnh chèo;
Cát trắng trúc xanh phong cảnh muộn,
Cửa sài đưa khách bóng trăng treo.
Bài này được làm khoảng năm 760, lúc ông Đỗ Phủ đang ở nhà cỏ cất bên ngoài Thành Đô. Chu sơn nhân là Chu Hy San, bạn của Đỗ Phủ.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
[1] Cẩm Giang, nơi Chu Hy San ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nam lân - Dữ Chu sơn nhân