寄高適

楚隔乾坤遠,
難招病客魂。
詩名惟我共,
世事與誰論。
北闕更新主,
南星落故園。
定知相見日,
爛漫倒芳尊。

 

Ký Cao Thích

Sở cách càn khôn viễn,
Nan chiêu bệnh khách hồn.
Thi danh duy ngã cộng,
Thế sự dữ thuỳ luân.
Bắc khuyết cánh tân chủ,
Nam tinh lạc cố viên.
Định tri tương kiến nhật,
Lạn mạn đảo phương tôn.

 

Dịch nghĩa

Sở cách xa trời đất,
Khó lòng mà gọi hồn người khách hiện đang mắc bệnh.
Danh tiếng về thơ thì chỉ chung với tôi,
Việc đời ông cùng bàn với ai.
Nơi cửa vua vừa có chủ mới,
Sao phương nam rụng nơi vườn cũ.
Biết được ngày nào mình gặp lại nhau,
Bù khú mà nghiêng chén thơm.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sở xa xôi một đất trời
Phách hồn khách bệnh gọi mời khó thay
Danh thơ, chỉ tớ chung vai
Đời thường thế sự cùng ai luận bàn
Chủ cung điện bắc, tên sang
Sao Nam Tào rụng ngỡ ngàng vườn xưa
Định kỳ gặp gỡ sớm trưa
Rượu vào chếnh choáng bộn bừa chén ly

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sở cách xa khung trời
Hồn bệnh khó gọi mời.
Danh thơ riêng tớ thử
Thế sự tỏ cùng ai.
Bắc cung thay chủ mới
Nam Tào lại vườn xưa.
Định thưa ngày gặp gỡ
Mê man chén bộn bừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Người bệnh hồn không định,
Sở xa cuối đất trời.
Danh thơ thêm có mỗ,
Thế sự ai bàn chơi !
Cung bắc đà thay chủ,
Nam Tào vườn cũ rơi.
Định ngày cùng hội ngộ,
Lạng quạng đổ ly rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng Sở xa đất trời,
Người bệnh, hồn khó gọi.
Tiếng thơ có tôi chung,
Việc đời ai bàn với.
Cung vua chủ mới thay,
Sao nam vườn cũ tới.
Ngày nào lại gặp nhau,
Nghiêng chén chén thoải mái.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Sở vốn đất trời xa cách,
Ai gọi hồn người khách bệnh này!
Danh thơ chỉ có tôi tày,
Việc đời chẳng biết cùng ai luận bàn?
Triều đình đã chuyển sang chủ mới,
Người Nam giờ bước tới vườn xưa.
Biết rằng ngày gặp chẳng xa,
Bâng khuâng nâng chén lòng ta bồi hồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng Sở cách xa trời và đất
Khó gọi hồn người khách bệnh mang
Thi danh thì có tôi cùng
Về phần thế sự ông bàn với ai?
Triều đình bắc lên ngai chủ mới
Sao phương nam rụng lại vườn xưa
Gặp nhau ông đã định chưa
Chén thơm ta sẽ say sưa tới cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời