黃河其一

黃河北岸海西軍,
椎鼓鳴鐘天下聞。
鐵馬長鳴不知數,
胡人高鼻動成群。

 

Hoàng Hà kỳ 1

Hoàng Hà bắc ngạn hải tây quân,
Truỳ cổ minh chung thiên hạ văn.
Thiết mã trường minh bất tri số,
Hồ nhân cao tỵ động thành quần.

 

Dịch nghĩa

Bờ bắc Hoàng Hà, quân phía tây biển,
Trống đánh chuông đổ dưới trời đều nghe.
Ngựa sắt hét vang không biết là bao nhiêu,
Thế mà người Hồ mũi lõ vẫn tụ tập thành từng đoàn.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bờ Bắc Hoàng Hà lính thú ai
Chuông khua trống đánh dậy gầm trời
Sao quân... đi hàng toán
Ngựa sắt bao nhiêu vẫn thét dài


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bờ bắc Hoàng Hà quân biển tây,
Trống đánh, chiêng khua mọi nơi hay.
Ngựa sắt thét vang nào kể số,
Bọn Hồ mũi lõ vẫn cứ đầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hoàng Hà bờ Bắc Thổ Phồn đóng,
Chuông trống vang trời dậy khắp nơi.
Ngựa sắt kí vang không kể siết,
Quân Hồ mũi cao dày đặc rồi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bắc Hoàng Hà địch quân chiếm đóng
Dưới gầm trời thúc trống nện chuông
Bao nhiêu ngựa sắt hí vang
Người Hổ mũi lõ không màng vẫn đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời