02/12/2022 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Hà kỳ 1
黃河其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2010 02:19

 

Nguyên tác

黃河北岸海西軍,
椎鼓鳴鐘天下聞。
鐵馬長鳴不知數,
胡人高鼻動成群。

Phiên âm

Hoàng Hà bắc ngạn hải tây quân,
Truỳ cổ minh chung thiên hạ văn.
Thiết mã trường minh bất tri số,
Hồ nhân cao tỵ động thành quần.

Dịch nghĩa

Bờ bắc Hoàng Hà, quân phía tây biển,
Trống đánh chuông đổ dưới trời đều nghe.
Ngựa sắt hét vang không biết là bao nhiêu,
Thế mà người Hồ mũi lõ vẫn tụ tập thành từng đoàn.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bờ Bắc Hoàng Hà lính thú ai
Chuông khua trống đánh dậy gầm trời
Sao quân... đi hàng toán
Ngựa sắt bao nhiêu vẫn thét dài
(Năm 764)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoàng Hà kỳ 1