Cuối cùng sông vẫn chảy qua mình
Vẫn đầy như thế
Cúi nhìn sông run rẩy
Bụm trong tay bụm nước... rẽ tràn!

Tôi như thế
Em lại là như thế
Dòng sông trong xanh như một cuộc tình
Đôi bờ uất ức

Ðắp đập ngăn cho nước tràn bờ
Không thể!
Nước sông không rửa sạch nỗi niềm
Sông ơi cứ chảy!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả