Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 18/06/2010 06:03

曉發公安數月憩息此縣

北城擊柝復欲罷,
東方明星亦不遲。
鄰雞野哭如昨日,
物色生態能幾時。
舟楫眇然去自此,
江湖遠適無前期。
出門轉盻已陳蹟,
藥餌扶吾隨所之。

 

Hiểu phát Công An sổ nguyệt khế tức thử huyện

Bắc thành kích thác phục dục bãi,
Đông phương minh tinh diệc bất trì.
Lân kê dã khốc như tạc nhật,
Vật sắc sinh thái năng kỷ thì.
Chu tiếp diểu nhiên khứ tự thử,
Giang hồ viễn thích vô tiền kỳ.
Xuất môn chuyển phán dĩ trần tích,
Dược nhĩ phù ngô tuỳ sở chi.

 

Dịch nghĩa

Nghe tiếng mõ ở cửa bắc toan bỏ ý định (ra đi)
Nhưng thấy sao sáng ở phương đông thì chưa muộn
Tiếng gà eo óc nơi thôn xóm như hôm qua
Vẻ sống của mọi vật (ta còn thấy) được bao lâu ?
Mái chèo đẩy thuyền đi xa từ lúc này
Những chuyến đi xa trên sông hồ không có hẹn trước
Ra khỏi cửa nhìn lại tất cả đã thành dấu vết cũ
Thuốc men giúp ta tuỳ tiện cho việc đi xa.


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Tính ngừng đi, bắc mõ khua
Phương đông sao sáng chắc chưa muộn màng
Gà quanh thôn vẫn gáy vang
Còn nhìn muôn vật nhịp nhàng được bao
Nương chèo khua nước tiêu dao
Bước phiêu du có khi nào hẹn đâu
Cảnh xa dần nhạt phía sau
Lênh đênh nhờ thuốc đỡ đau được nhiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mõ vang thành bắc, toan ở lại,
Sao sáng phương đông, chưa chậm nào.
Gà xóm khóc đồng như bữa trước,
Màu tươi sắc thắm có bao lâu?
Mịt mùng chèo lái đi từ đấy,
Xa thẳm sông hồ, hẹn được sao!
Ra cổng, thoắt đà thành vết cũ,
Thuốc dìu ta bước mặc nơi nao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thành bắc mõ vang còn nấn ná,
Phương đông sao sáng chẳng chần chờ.
Gà đồng eo óc như hôm trước,
Cảnh vật xinh tươi mấy thủa giờ?
Hun hút con thuyền đi tự đấy,
Xa xôi sông nước hẹn chi bờ!
Quay nhìn dấu cũ khi ra ngõ,
Sức thuốc dìu ta bước thẫn thờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mõ điểm thành bắc lại toan ngừng,
Phương đông le lói một vầng sao mai.
Gà gáy, người khóc hệt đêm trước,
Cảnh vật, tình người được mấy hồi?
Từ nay xa tít thuyền đi mãi,
Giang hồ viễn khách biết đâu nơi?
Ra cửa chớp mắt cảnh đổi khác,
Chỉ gói thuốc cũ không dám rời!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bắc thành, nghe mõ, định thôi,
Phương đông sao sáng, chậm thời là bao?
Gà đồng gáy giống bữa nào,
Cảnh trời nguồn sống được bao lâu rồi.
Mái chèo từ đấy xa xôi,
Sông hồ xa thẳm, hẹn lời gì đâu.
Nhà, thành dấu vết đã lâu,
Thuốc thoa rồi, muốn đi đâu mặc tình...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bắc thành mõ gõ: định không đi,
Sao đông còn sáng, chửa muộn chi.
Gà đồng gáy ỏm như hôm trước,
Cảnh sắc thiên nhiên được mấy khi.
Từ đây buồm cứ dương căng cánh,
Tới đó nơi xa chẳng định kỳ.
Khỏi cửa, ngoảnh trông thành chốn cũ,
Thuốc thang trợ sức chẳng nề gì.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mõ cửa bắc làm ta hết muốn đi
Nhưng sao sáng phương đông, chưa muộn lắm
Gà eo óc như hôm qua đồng vắng
Cuộc sống đây ta còn ngắm bao lâu?
Mái chèo êm đưa ra chốn giang đầu
Đời sông nước chẳng bao giờ ước hẹn
Ra khỏi cửa nhìn dấu xưa lòng nghẹn
Có thuốc đây cũng đỡ trên đường xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời