16/05/2021 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu phát Công An sổ nguyệt khế tức thử huyện
曉發公安數月憩息此縣

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 17/06/2010 06:03

 

Nguyên tác

北城擊柝復欲罷,
東方明星亦不遲。
鄰雞野哭如昨日,
物色生態能幾時。
舟楫眇然去自此,
江湖遠適無前期。
出門轉盻已陳蹟,
藥餌扶吾隨所之。

Phiên âm

Bắc thành kích thác phục dục bãi,
Đông phương minh tinh diệc bất trì.
Lân kê dã khốc như tạc nhật,
Vật sắc sinh thái năng kỷ thì.
Chu tiếp diểu nhiên khứ tự thử,
Giang hồ viễn thích vô tiền kỳ.
Xuất môn chuyển phán dĩ trần tích,
Dược nhĩ phù ngô tuỳ sở chi.

Dịch nghĩa

Nghe tiếng mõ ở cửa bắc toan bỏ ý định (ra đi)
Nhưng thấy sao sáng ở phương đông thì chưa muộn
Tiếng gà eo óc nơi thôn xóm như hôm qua
Vẻ sống của mọi vật (ta còn thấy) được bao lâu ?
Mái chèo đẩy thuyền đi xa từ lúc này
Những chuyến đi xa trên sông hồ không có hẹn trước
Ra khỏi cửa nhìn lại tất cả đã thành dấu vết cũ
Thuốc men giúp ta tuỳ tiện cho việc đi xa.

Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Tính ngừng đi, bắc mõ khua
Phương đông sao sáng chắc chưa muộn màng
Gà quanh thôn vẫn gáy vang
Còn nhìn muôn vật nhịp nhàng được bao
Nương chèo khua nước tiêu dao
Bước phiêu du có khi nào hẹn đâu
Cảnh xa dần nhạt phía sau
Lênh đênh nhờ thuốc đỡ đau được nhiêu.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hiểu phát Công An sổ nguyệt khế tức thử huyện