Dưới đây là các bài dịch của Song Nguyễn Hàn Tú. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hiểu phát Công An sổ nguyệt khế tức thử huyện (Đỗ Phủ): Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Tính ngừng đi, bắc mõ khua
Phương đông sao sáng chắc chưa muộn màng
Gà quanh thôn vẫn gáy vang
Còn nhìn muôn vật nhịp nhàng được bao
Nương chèo khua nước tiêu dao
Bước phiêu du có khi nào hẹn đâu
Cảnh xa dần nhạt phía sau
Lênh đênh nhờ thuốc đỡ đau được nhiêu.

Ảnh đại diện

Đồng Tước đài (Lưu Đình Kỳ): Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Đài Đồng bụi phủ ngập cung
Vườn lăng vua Ngụy như rừng ven sông
Hướng về Tây vẫn mủi lòng
Hỏi sao ca vũ nhân không ngậm ngùi

Ảnh đại diện

Chiết dương liễu kỳ 1 (Đoàn Thành Thức): Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Phủ kín Trường Môn liễu thắm màu,
Nét thơ xưa đã thấm ơn sâu.
Xuân gần tàn úa, không xe phượng,
Vẳng tiếng chim oanh giọng nhuốm sầu.

Ảnh đại diện

Ba Lĩnh đáp Đỗ nhị kiến ức (Nghiêm Vũ): Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Nhìn hướng núi Ba trăng khuya dần khuất
Nhớ về người dù cách biệt ngàn xa
Bên men nồng giờ riêng một mình ta
Ngồi nhớ đến Quang Lộc quan thi bá
Lòng khắc khoải nhìn cây phong thay lá
Quanh ải quan, giờ dậu cúc đơm bông
Đã bao lần ghìm cương ngựa ngóng trông
Nghe vượn hú, nhìn nhạn thu tê tái.

Ảnh đại diện

Thu triêu lãm kính (Tiết Tắc): Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Bàng hoàng nhìn lá lìa cây
Đêm thu gió thổi lá bay ngập đường
Sớm mai đối diện trong gương
Giật mình nhìn những dặm trường hiện ra.

Ảnh đại diện

Phùng hiệp giả (Tiền Khởi): Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Lời buồn Yên Triệu sĩ
Hát nơi Kịch Mạnh gia
Nỗi đau bày khôn xiết
Tương lai cuối bóng tà.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]