戲為六絕句其六

未及前賢更勿疑,
遞相祖述復先誰。
別裁偽體親風雅,
轉益多師是汝師。

 

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 6

Vị cập tiền hiền canh vật nghi,
Đệ tương tổ thuật phục tiên thuỳ.
Biệt tài nguỵ thể thân phong nhã,
Chuyển ích đa sư thị nhữ sư.

 

Dịch nghĩa

Chưa theo kịp người trước chớ vội hoài nghi,
Có học tập họ mới biết ai cao thấp.
Cần phân biệt các thức giả dối, mới tiếp cận được thi văn phong nhã,
Hãy học tập những điều bổ ích của tiền nhân, vì đó chính là vị thầy của các ông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Hữu Nam

Kế thừa tổ thuật thanh tao
Không nên bó hẹp chí cao một nhà
Thênh thang mở rộng mãi ra
Mới là đại chí thật thà cầu vinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chưa kịp người xưa chớ vội ngờ,
Không theo người trước, lấy ai giờ?
Cái dở bỏ đi, cái tốt học,
Nhiều thày đáng để ta tôn thờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chưa theo kịp người xưa chớ nản
Học tập rồi mới cảm ai cao
Bỏ hư nguỵ, theo thanh tao
Dạy điều bổ ích đời bao bậc thầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Không kịp người xưa chớ vội nghi
Học theo mới biết thấp cao ai
Phân minh giả dối, tường phong nhã
Tinh tuý tiền nhân chính bậc thầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời