Dưới đây là các bài dịch của Dương Hữu Nam. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phụng hoạ thánh chế “Tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng” chi tác ứng chế (Vương Duy): Bản dịch của Huân Phong Dương Hữu Nam

Sông Vị bao quanh ải Tần
Hoàng Sơn che khuất một phần Hán cung
Xe loan liễu rủ muôn trùng
Thượng uyển muôn tía nghìn hồng đẹp sao
Đế thành Song Phượng ngất cao
Cổ thụ che khuất biết bao xóm làng
Ngày xuân lệnh vua đường hoàng
Làm cho đẹp đẽ muôn vàn vật hoa


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường (tập 2), Huân Phong Dương Hữu Nam dịch, NXB Văn học, 2005
Ảnh đại diện

Tảo hoa (Đỗ Phủ): Bản dịch của Dương Hữu Nam

Tây kinh yên ổn thật chưa?
Không người qua lại nên chưa rõ ràng.
Tháng chạp ở sông Ba giang,
Trên đồi hoa nở đỏ vàng đẹp thay.
Vườn mận tuyết cũng xuống đầy,
Hoa mai đang đợi những ngày xuân sang.
Phong trần ám ảnh dở dang,
Tóc mai ai sợ ngày càng dài thêm


Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường - Tập 1, NXB Văn học, 2011
Ảnh đại diện

Thù Quách cấp sự (Vương Duy): Bản dịch của Dương Hữu Nam

Ánh dương leo lắt lầu cao
Lơ thơ tơ liễu, mận đào rung rinh
Nhà quan cung cấm vắng tanh
Sảnh đường tĩnh mịch lạnh tanh chim gù
Buổi sáng đeo ngọc chầu vua
Buổi chiều thánh chỉ đem ra tuyên truyền
Những toan theo gót người hiền
Lực già chẳng chịu một niềm tòng tâm


Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường (tập 2), NXB Văn học, 2011
Ảnh đại diện

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 6 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Dương Hữu Nam

Kế thừa tổ thuật thanh tao
Không nên bó hẹp chí cao một nhà
Thênh thang mở rộng mãi ra
Mới là đại chí thật thà cầu vinh


Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường - Tập 1, NXB Văn học, 2011
Ảnh đại diện

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 4 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Dương Hữu Nam

Tài lực siêu việt chưa nên
Điểm danh mới cũ, ai nên anh hùng
Chẳng qua chim trả vẫy vùng
Múa may trên đám hoa rừng lan, điêu


Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường - Tập 1, NXB Văn học, 2011
Ảnh đại diện

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Dương Hữu Nam

Long văn hổ tích một thời
Liệt ư, Hán Nguỵ, gần thời phong tao
Lư, Vương, cây bút thanh cao
Quá đô cũng bực anh hào đáng khen


Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường - Tập 1, NXB Văn học, 2011
Ảnh đại diện

Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu (Lý Bạch): Bản dịch của Dương Hữu Nam

Chiều hôm bước xuống chân đèo
Bóng trăng trên núi cũng theo người về
Ngoảnh nhìn đường nhỏ bên khe
Lá cây xanh biếc lấp đè đường nghiêng
Vào nhà lão bạn nông hiền
Trẻ con ra mở cành phên cổng ngoài
Trúc xanh dẫn lối u hoài
Dây leo xanh cuốn áo người khách chơi
Mừng rằng được chốn thảnh thơi
Rượu ngon chủ cũng ép mời tả tơi
Ngâm vang tiếng reo thông ngoài
Khúc ngâm vừa dứt sao trời cũng thưa
Tôi say bác cũng lơ mơ
Cùng nhau quên hết giấc mơ thê tình


Nguồn: Tuyển tập thơ Lý Bạch, Dương Hữu Nam, Hà Nội, 2004

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]