論詩其二十四

有情芍藥含春淚,
無力薔薇臥晚枝。
拈出退之山石句,
始知渠是女郎詩。

 

Luận thi kỳ 24

Hữu tình thược dược hàm xuân lệ,
Vô lực tường vi ngoạ vãn chi.
Niêm xuất Thoái Chi "Sơn thạch" cú,
Thuỷ tri cừ thị nữ lang thi.

 

Dịch nghĩa

Thược dược hữu tình ngậm giọt lệ xuân,
Tường vi yếu ớt vô lực nằm trên cành.
Đem so với thơ "Sơn thạch" của Thoái Chi,
Sẽ biết đó là thơ của nữ nhân.


Bài này trào phúng thơ từ của Tần Quán 秦觀, là từ nhân đời Bắc Tống theo phái uyển ước. Thơ từ của ông nhu nhược, tú lệ, tu từ tinh xảo, nên Nguyên Hiếu Vấn gọi là "nữ lang thi" (thơ của nữ nhân), có ý chế nhạo và cho thấy sự sùng thượng của ông với vẻ đẹp cương kiện hùng hồn như thơ của Hàn Dũ. Ở đây cũng thể hiện quan điểm bảo thủ của ông, không chấp nhận tính đa nguyên trong thơ ca.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thược dược hữu tình tuôn ứa lệ,
Tựa nhành vô lực cánh tường vi.
"Sơn thạch" Thoái Chi so sánh thử,
Mới hay đó chính nữ lang thi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Thược dược ngày xuân rưng lệ thảm,
Tường vi gầy guộc vắt cành chiều.
Thoái Chi nổi tiếng bài "Sơn thạch",
So "nữ lang thi" khác quá nhiều.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời