15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Trần Quốc Tuấn (1)

Đăng bởi hongha83 vào 29/03/2011 19:41, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/06/2017 08:40

陳國俊

生逢家釁誓輸忠,
懋建重興第一功。
歿後威猶摧北虜,
倚天長劍夜鳴風。

 

Trần Quốc Tuấn

Sinh phùng gia hấn thệ thâu trung,
Mậu kiến Trùng Hưng đệ nhất công.
Một hậu uy do tồi Bắc lỗ,
Ỷ thiên trường kiếm dạ minh phong.

 

Dịch nghĩa

Sinh thời gặp sự xích mích trong gia đình, nhưng ông thề giữ đạo trung
Giúp nên cơ nghiệp Trùng Hưng, công lao bậc nhất
Sau khi ông thác rồi, mà cái uy thừa còn bao lần phá tan giặc Bắc
Thanh kiếm dài trong hộp, đêm trường kêu rít như gió, muốn vung lên ngất trời


Theo Trần kỷ, Quốc Tuấn (1226-1300) là con của An Sinh vương Trần Liễu, anh của vua Trần Thái Tông, được phong là Hưng Đạo Vương. An Sinh vương có hiềm khích với Thái Tông (chỉ việc Trần Thủ Độ và công chúa Thiên Cực mưu lập công chúa Thuận Thiên là vợ của Trần Liễu làm Hoàng hậu Thuận Thiên cho vua Thái Tông khiến Trần Liễu căm tức nổi loạn). Lúc lâm chung, An Sinh Vương cầm tay Quốc Tuấn nói rằng: "Con không vì ta mà đoạt lấy thiên hạ thì ta chết không nhắm mắt". Nhưng Quốc Tuấn không cho lời nói đó là phải mà vẫn giữ lòng trung hiếu. Cho nên vào thời Trùng Hưng, ông đã hai lần đánh lui quân Nguyên, là người có võ công bậc nhất đương thời. Sau khi mất, ông được dựng đền thờ ở núi Vạn Kiếp (nay là xã Vạn Kiếp, huyện Phượng Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Về sau, mỗi khi nước có giặc, lấy thanh gươm trong hộp thờ ở đền ra trận ắt là đại thắng (có sách chép: Mỗi khi có giặc đến, nghe thấy thanh kiếm thờ ở đền Hưng Đạo Đại Vương phát ra tiếng kêu từ trong hộp thì đánh giặc tất sẽ đại thắng).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Quyết bỏ hiềm nhà, vẹn chữ trung
Trùng Hưng nghiệp lớn lập nhiều công
Uy còn phá giặc thân tuy thác
Tiếng gió gầm đêm kiếm muốn vung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Gia hấn mà trung sáng rạng tên,
Trùng Hưng công nghiệp dựng xây nên.
Mất rồi, uy vẫn tan giặc Bắc,
Gươm tựa trời cao thổi gió đêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quyết bỏ thù riêng vẹn đạo trung,
Giúp công bậc nhất nghiệp Trùng Hưng,
Uy thừa sau mất tan quân Bắc,
Gió rít đêm trường kiếm muốn vung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đạo trung thề giữ bỏ hiềm nhà
Cơ nghiệp Trùng Hưng dựng sáng loà
Sau mất uy còn bình giặc bắc
Đêm trường gió rít kiếm vung ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời