丁先皇

瑞應黃龍啓帝王,
削平十二使君彊。
守身不謹重門戒,
禍起丁丁國繼亡。

 

Đinh Tiên Hoàng

Thuỵ ứng hoàng long khởi đế vương,
Tước bình thập nhị sứ quân cường.
Thủ thân bất cẩn trùng môn giới,
Hoạ khởi Đinh Đinh quốc kế vong (vương).

 

Dịch nghĩa

Rồng vàng ứng điềm lành xuất hiện đế vương,
Dẹp yên được mười hai sứ quân hùng mạnh.
Lời răn “trùng môn” còn đó mà giữ mình không cẩn thận,
Vạ ập tới hai cha con họ Đinh, nước theo đó mà mất.


Tiên Hoàng họ Đinh, huý Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng. Sách Việt giám thông khảo chép: “Vua khi tuổi còn thơ cầm đầu trẻ chăn trâu, chỉ huy bọn trẻ lấy bông lau làm cờ hộ tống phía trước phía sau, giống như nghi trượng của Thiên tử. Người chú sợ tai vạ liên luỵ bèn đuổi đánh Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh chạy qua vũng Đàm Gia (nay là bến đò Điềm, xã Đàm Xá, huyện Gia Viễn) thì bị mắc lại. Chợt có hai con rồng vàng hiện ra hộ vệ. Người chú sợ hãi lui về. Đến khi lớn lên, Bộ Lĩnh làm con nuôi ông Trần Minh Lâm. Cuối cùng dẹp yên mười hai sứ quân.” Bản kỷ chép: Mười hai sứ quân gồm Ngô Nhật Khánh chiếm cứ Giao Thuỷ, Kiều Thuận chiếm cứ Hồi Hồ, Phạm Bạch Hổ chiếm cứ Đằng Châu, Ngô Khoáng chiếm cứ Tế Giang, Ngô Viết Nghi chiếm cứ Phù Vạn, Đỗ Cảnh Thạc chiếm cứ Siêu Loại, Ngô Xương Xí chiếm cứ An Điểm, Nguyễn Phu chiếm cứ Tiên Du, Nguyễn Siêu chiếm cứ Nguyễn Xá, Kiều Công Hãn chiếm cứ Phong Châu, Trần Công lãm chiếm cứ cửa bể Bố Hải, Nguyễn Khuê chiếm cứ Siêu Loại. Như vậy sử cũ cho rằng Đinh Tiên Hoàng là một trong mười hai sứ quân là không đúng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Điềm ứng rồng vàng mở đế vương,
Dẹp yên một tá sứ tranh cường.
Giữ mình bất cẩn, quên phòng thủ,
Hoạ ập cha con, mất nghiệp vương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rồng ứng điềm lành xuất đế vương,
Dẹp mười hai sứ yên tranh cường.
“Trùng môn” cảnh giác không răn dạy,
Vạ ập cha con mất nghiệp vương.

21.00
Trả lời