臨終詩

生在陽間有散場,
死歸地府也何妨。
陽間地府俱相似,
只當漂流在異鄉。

 

Lâm chung thi

Sinh tại dương gian hữu tán trường,
Tử quy địa phủ dã hà phương?
Dương gian địa phủ câu tương tự,
Chỉ đáng phiêu lưu tại dị hương.

 

Dịch nghĩa

Sống ở trên dương gian cũng có lúc phải kết thúc,
Chết về địa phủ có gì ngăn trở nữa?
Dương gian và địa phủ đều giống nhau vậy,
Chỉ có khác là phiêu lưu ở nơi khác nhau mà thôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sống ở dương gian có lúc tàn,
Chết về địa phủ đáng gì than?
Dương gian địa phủ đều tương tự,
Chỉ mỗi phiêu lưu khác nẻo đàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sống ở dương gian há mãi hoài
Chết về địa phủ chẳng bi ai
Dương gian địa phủ nào đâu khác
Chỉ tại phiêu lưu quê khác thôi

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Đời người tại thế phải ra đi
Tới nơi địa phủ có gì than đâu!
Dương gian – địa phủ giống nhau
Phiêu lưu có khác nẻo nào mà thôi!

32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Sống ở dương gian đến hạ màn,
Chết về âm phủ chẳng hoang mang.
Dương gian âm phủ như nhau cả,
Hai chốn rong chơi, chỉ khác đàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời