Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
8 bài thơ
Tạo ngày 16/08/2014 21:51 bởi tôn tiền tử
Úc Văn 郁文 (1896-1945) tên hồi nhỏ là Ấm Sinh 蔭生, A Phụng 阿鳳, tự Đạt Phu 達夫, người Phú Dương, Chiết Giang, là một tiểu thuyết gia, thi nhân và tản văn gia. Ông thông thạo tiếng Nhật, Anh, Đức, Pháp, Ma-lai. Ông có thời là bạn học với Từ Chí Ma.