Chùa Hàn Sơn thường mộng mơ thời trẻ
Tiếng quạ kêu trăng lặn với chuông đêm
Qua Cô Tô ngày hôm nay có dịp
Chảo nghe xa, gần lửa báo giặc về

tửu tận tình do tại