08/08/2020 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tô Châu
過蘇州

Tác giả: Úc Văn - 郁文

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 22:32

 

Nguyên tác

兒時夢想寒山寺,
月落烏啼夜半鐘。
今日姑蘇城外過,
遠鳴刁斗近傳烽。

Phiên âm

Nhi thời mộng tưởng Hàn Sơn tự,
Nguyệt lạc ô đề dạ bán chung.
Kim nhật Cô Tô thành ngoại quá,
Viễn minh điêu đấu[1] cận truyền phong[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chùa Hàn Sơn thường mộng mơ thời trẻ
Tiếng quạ kêu trăng lặn với chuông đêm
Qua Cô Tô ngày hôm nay có dịp
Chảo nghe xa, gần lửa báo giặc về
[1] Dụng cụ nấu cơm trong quân như cái chảo, ban đêm dùng đánh lên để tuần canh hoặc báo có giặc đến.
[2] Lửa đốt truyền báo địch tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Úc Văn » Quá Tô Châu