Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 22:21

重過杭州登樓望月悵然有懷

走馬重來浙水濱,
征衫未滌去年塵。
可憐一片西江月,
照煞金閨夢里人。

 

Trùng quá Hàng Châu đăng lâu vọng nguyệt trướng nhiên hữu hoài

Tẩu mã trùng lai Chiết thuỷ tân,
Chinh sam vị địch khứ niên trần.
Khả liên nhất phiến Tây Giang nguyệt,
Chiếu sát kim khuê mộng lý nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chạy ngựa lại về bờ sông Chiết
Áo bào chưa gột bụi năm qua
Khá thương một mảnh trăng Dương Tử
Soi chết phòng khuê kẻ mộng xa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Lại lên ngựa, ghé Chiết giang
Áo bào chưa tẩy bụi trần năm qua
Đáng thương một mảnh trăng ngà
Giết người trong mộng, chiếu nhoà phòng khuê.

15.00
Trả lời