13/05/2021 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng quá Hàng Châu đăng lâu vọng nguyệt trướng nhiên hữu hoài
重過杭州登樓望月悵然有懷

Tác giả: Úc Văn - 郁文

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 22:21

 

Nguyên tác

走馬重來浙水濱,
征衫未滌去年塵。
可憐一片西江月,
照煞金閨夢里人。

Phiên âm

Tẩu mã trùng lai Chiết thuỷ tân,
Chinh sam vị địch khứ niên trần.
Khả liên nhất phiến Tây Giang nguyệt,
Chiếu sát kim khuê mộng lý nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chạy ngựa lại về bờ sông Chiết
Áo bào chưa gột bụi năm qua
Khá thương một mảnh trăng Dương Tử
Soi chết phòng khuê kẻ mộng xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Úc Văn » Trùng quá Hàng Châu đăng lâu vọng nguyệt trướng nhiên hữu hoài