別滁

花光濃爛柳輕明,
酌酒花前送我行。
我亦且如常日醉,
莫教弦管作離聲。

 

Biệt Trừ

Hoa quang nồng lạn liễu khinh minh,
Chước tửu hoa tiền tống ngã hành.
Ngã diệc thả như thường nhật tuý,
Mạc giao huyền quản tác ly thanh.

 

Dịch nghĩa

Hoa tươi hương đưa mành liễu buông non
Rót rượu trước hoa tiễn ta lên đường
Ta cũng chỉ say như ngày thường thôi
Đừng dùng đến đàn sáo làm tiếng chia ly


Bài này tuyển từ Âu Dương Văn Trung toàn tập quyển 11 (Cư sĩ tập), bản Tứ bộ bị yếu. Bài này làm vào năm Khánh Lịch thứ 8, bấy giờ tác giả vâng chiếu từ Trừ Châu đổi sang làm chi Dương Châu, lấy Biệt Trừ làm đề, song không đượm một chút ly tình, trong phóng khoáng lại hàm chứa một cái gì đó rất sâu nặng đối với nhân dân và cảnh vật Trừ Châu mà ông đã từng sống và làm việc ba năm. Tuy “Mạc giao huyền quản tác ly thanh” song hẳn trong lòng có thứ tiếng chia tay còn sâu lắng hơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Màu hoa tươi thắm liễu bay bay
Rót rượu trước hoa tiễn thế này
Ta cũng say như ngày khác vậy
Trúc tơ đừng rạo tiếng chia tay

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa tươi nồng đượm liễu vờn bay
Chén rượu bên hoa tiễn bước đi
Ta cũng say như ngày khác vậy
Đâu cần đàn sáo gợi chia ly

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mành liễu buông non hoa thắm hương,
Trước hoa tiễn rượu ta lên đường.
Ngày thường ta cũng say như thế,
Đàn sáo đừng dùng gợi nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa buông mành liễu thắm hương,
Trước hoa rót rượu lên đường tiễn ta.
Ngày thường ta cũng say qua,
Đừng dùng đàn sáo làm quà chia ly.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Rực rỡ ánh hoa, rờn sáng liễu,
Bên hoa rót rượu tiễn ta đi.
Cũng chỉ say sưa như mọi bận,
Sáo đàn đừng nổi tiếng chia ly!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời