03/07/2022 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Trừ
別滁

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2018 11:02

 

Nguyên tác

花光濃爛柳輕明,
酌酒花前送我行。
我亦且如常日醉,
莫教弦管作離聲。

Phiên âm

Hoa quang nồng lạn liễu khinh minh,
Chước tửu hoa tiền tống ngã hành.
Ngã diệc thả như thường nhật tuý,
Mạc giao huyền quản tác ly thanh.

Dịch nghĩa

Hoa tươi hương đưa mành liễu buông non
Rót rượu trước hoa tiễn ta lên đường
Ta cũng chỉ say như ngày thường thôi
Đừng dùng đến đàn sáo làm tiếng chia ly

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Màu hoa tươi thắm liễu bay bay
Rót rượu trước hoa tiễn thế này
Ta cũng say như ngày khác vậy
Trúc tơ đừng rạo tiếng chia tay
Bài này tuyển từ Âu Dương Văn Trung toàn tập quyển 11 (Cư sĩ tập), bản Tứ bộ bị yếu. Bài này làm vào năm Khánh Lịch thứ 8, bấy giờ tác giả vâng chiếu từ Trừ Châu đổi sang làm chi Dương Châu, lấy Biệt Trừ làm đề, song không đượm một chút ly tình, trong phóng khoáng lại hàm chứa một cái gì đó rất sâu nặng đối với nhân dân và cảnh vật Trừ Châu mà ông đã từng sống và làm việc ba năm. Tuy “Mạc giao huyền quản tác ly thanh” song hẳn trong lòng có thứ tiếng chia tay còn sâu lắng hơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Biệt Trừ