寄杜銀

土木相生艮畔金,
為何謀我蘊靈襟。
當時五口秋心絕,
直至未來不恨心。

 

Ký Đỗ Ngân

Thổ mộc tương sinh cấn bạn câm (kim),
Vị hà mưu ngã uẩn linh khâm?
Đương thì ngũ khẩu thu tâm tuyệt,
Trực chí vị lai bất hận tâm.

 

Dịch nghĩa

“Thổ” và “mộc” sinh ra nhau, “cấn” đứng liền với “kim”,
Cớ sao lại chất chứa trong lòng mưu mô hại ta?
Lúc bấy giờ lòng ta buồn bã vô cùng,
Nhưng về sau thì chẳng còn để bụng oán giận.


Câu đầu và câu 3 của bài sử dụng chiết tự: chữ “đỗ” và “mộc” hợp lại thành chữ “Đỗ”, chữ “cấn” và “kim” hợp thành chữ “Ngân”, chữ “ngũ” và “khẩu” hợp thành chữ “ngô”, chữ “thu” và “tâm” hợp thành chữ “sầu”.

Đỗ Ngân mưu hại sư Vạn Hạnh vì lý do gì chưa rõ. Vạn Hạnh biết được nên gửi Đỗ Ngân bài thơ này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

"Kim cấn" liền đôi như "thổ mộc",
Cớ sao toan chước hại nhau ngầm?
Thoạt nghe, bụng tớ "rầu" khôn xiết,
Nhưng thực về sau chẳng bận tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Thổ Mộc sinh nhau, Cấn liền Kim
Oán hận chi cho đọng nỗi niềm
Ngày trước chửa thông còn để bụng
Sau này lạc đạo hoá bình yên

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyenvandungvicar

Thổ mộc cùng sinh cấn bên câm
Sao mưu hại ta giấu âm thầm
Bấy giờ lòng ta buồn vô tận
Thẳng đến tương lai chẳng bận tâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thổ mộc tương sinh tựa ''cấn'', ''kim''
Hại ta sao lại chứa mưu thầm
Nghe qua trong bụng buồn khôn kể
Nhưng mãi sau nầy chẳng bận tâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Thổ” “mộc” sinh nhau, “cấn” với “kim”,
Cớ sao chất chứa mối ganh hiềm?
Bấy giờ buồn bã lòng ta quá,
Mai hậu chẳng còn oán giận thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh nhau “thổ” “mộc”, “cấn” “kim”,
Cớ sao chất chứa tỵ hiềm hại nhau?
Bấy giờ lòng ta buồn đau,
Chẳng còn oán giận mai sau yên bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời