10/12/2022 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Đỗ Ngân
寄杜銀

Tác giả: Vạn Hạnh thiền sư - 萬行禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 08:18

 

Nguyên tác

土木相生艮畔金,
為何謀我蘊靈襟。
當時五口秋心絕,
直至未來不恨心。

Phiên âm

Thổ mộc tương sinh cấn bạn câm (kim),
Vị hà mưu ngã uẩn linh khâm?
Đương thì ngũ khẩu thu tâm tuyệt,
Trực chí vị lai bất hận tâm.

Dịch nghĩa

“Thổ” và “mộc” sinh ra nhau, “cấn” đứng liền với “kim”,
Cớ sao lại chất chứa trong lòng mưu mô hại ta?
Lúc bấy giờ lòng ta buồn bã vô cùng,
Nhưng về sau thì chẳng còn để bụng oán giận.

Bản dịch của Huệ Chi

"Kim cấn" liền đôi như "thổ mộc",
Cớ sao toan chước hại nhau ngầm?
Thoạt nghe, bụng tớ "rầu" khôn xiết,
Nhưng thực về sau chẳng bận tâm.
Câu đầu và câu 3 của bài sử dụng chiết tự: chữ “đỗ” và “mộc” hợp lại thành chữ “Đỗ”, chữ “cấn” và “kim” hợp thành chữ “Ngân”, chữ “ngũ” và “khẩu” hợp thành chữ “ngô”, chữ “thu” và “tâm” hợp thành chữ “sầu”.

Đỗ Ngân mưu hại sư Vạn Hạnh vì lý do gì chưa rõ. Vạn Hạnh biết được nên gửi Đỗ Ngân bài thơ này.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vạn Hạnh thiền sư » Ký Đỗ Ngân