Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ)
Thời kỳ:
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Lý Thái Tổ (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2008 08:29

勸李公蘊

近者臣見符讖之異,知李氏壯盛而興業必矣。今觀天下之姓,李最多,無如親衛寬慈仁恕,頗得眾心,而掌握兵柄者。宗主萬民,舍親衛,其誰當之。

臣年七十有餘,願斯須勿死以觀德化如何。誠千載一遇之幸也。

 

Khuyến Lý Công Uẩn

Cận giả thần kiến phù sấm chi dị, tri Lý thị tráng thịnh nhi hưng nghiệp tất hỹ. Kim quan thiên hạ chi tính, Lý tối đa, vô như Thân vệ khoan từ nhân thứ, phả đắc chúng tâm, nhi chưởng ác binh bính giả. Tông chủ vạn dân, xả Thân vệ, kỳ thuỳ đương chi.

Thần niên thất thập hữu dư, nguyện tư tu vật tử dĩ quan đức hoá như hà. Thành thiên tải nhất ngộ chi hạnh dã.


Theo Việt sử lượcĐại Việt sử ký toàn thư, đây là lời sư Vạn Hạnh nói với Lý Công Uẩn những năm cuối cùng triều Tiền Lê (1008-1009), nhân đọc được bài thơ sấm xuất hiện ở gốc cây gạo ở hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, quê hương nhà Lý (xem bài Sấm ngôn - khuyết danh). Lúc này giai cấp thống trị nhà Lê đang khủng hoảng dữ dội. Có lẽ Vạn Hạnh nhìn thấy yêu cầu của lịch sử cần tìm một người lãnh đạo nhà nước nên ủng hộ cho Lý Công Uẩn lên ngôi.

Cũng theo các sách này, sau khi Lý Công Uẩn nghe lời nói trên, sợ bị tiết lộ, bèn đưa sư Vạn Hạnh đến ẩn ở núi Ba Sơn, tức Tiêu Sơn, thuộc châu Cổ Pháp.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Huy Giu

Gần đây tôi thấy lời sấm lạ, biết rằng họ Lý cường thịnh tất dấy nên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên hạ, người họ Lý rất nhiều nhưng không ai bằng Thân vệ, là người khoan từ, nhân thứ, lại được lòng dân chúng, mà binh quyền nắm trong tay. Người đứng đầu muôn dân chẳng phải Thân vệ thì còn ai đương nổi nữa!

Tôi đã hơn bảy mươi tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết để xem đức hoá của ông như thế nào, thực là sự may muôn năm mới gặp một lần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gần đây thần thấy sấm lời lạ,
Biết rằng họ Lý ta thịnh cường.
Vậy tất hưng được nghiệp vương,
Nay trong thiên hạ ai hơn họ ngài.
Họ Lý nhiều khó tày Thân vệ,
Người nhân từ, được thế lòng dân,
Trong tay lại nắm quyền quân.
Đáng là tông chủ muôn dân nước này.
Nếu không phải Thân vệ đây,
Thì còn ai dám đương đầu nổi chăng?

Tuổi đời trên bảy chục tôi thần,
Mong được thư nhàn lâu bỏ thân.
Để thấy cách ngài hành đức hoá,
May mắn ngàn năm gặp một lần.

15.00
Trả lời