11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2008 08:40

揭榜示眾

蒺藜沉北水,
李子樹南天。
四方戈杆靜,
八表賀平安。

 

Yết bảng thị chúng

Tật lê trầm Bắc thuỷ,
Lý tử thụ Nam thiên.
Tứ phương qua can tĩnh,
Bát biểu hạ bình yên.

 

Dịch nghĩa

Cây tật lê chìm xuống biển Bắc,
Cây mận mọc lên ở trời Nam.
[Ấy là lúc] bốn phương dẹp yên binh lửa,
Và tám cõi mừng chúc cảnh thái bình.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thăng

Gốc lê chìm bể Bắc,
Chồi lý mọc trời Nam.
Bốn phương tan giáo mác,
Tám cõi được bình an.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Tật lê chìm biển Bắc
Lý tử dựng trời Nam
Bốn phương yên binh lửa
Tám cõi chúc bình an

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gốc lê chìm biển bắc
Cành Lý dựng trời nam
Bốn phương yên binh lửa
Tám cõi mừng bình an

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chìm cây biển Bắc, Tật Lê,
Trời Nam cây Lý mọc lên rỡ ràng.
Bốn phương binh lửa thời an,
Chúc mừng tám cõi cảnh quan thái bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biển Bắc chìm cây cỏ Tật Lê,
Trời Nam cây Lý rỡ ràng ghê.
Bốn phương binh lửa về an định,
Tám cõi chúc mừng cảnh thái về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời