25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ:
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2008 08:37

國字

蓋三月之內,
親衛登住社稷。
落茶印國字,
十口水土去,
遇聖號天德。

 

Quốc tự

Cái tam nguyệt chi nội,
Thân vệ đăng trụ xã tắc.
Lạc trà ấn quốc tự,
Thập khẩu thuỷ thổ khứ,
Ngộ thánh hiệu Thiên Đức.

 

Dịch nghĩa

Trong vòng ba tháng nữa,
Thân vệ sẽ lên làm chủ xã tắc.
Lạc trà in chữ “quốc”,
Đất nước mười người ra đi,
Gặp thánh chúa hiệu là Thiên Đức.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Trong vòng ba tháng nữa,
Thân vệ lên nối ngôi.
Cây đa in chữ "quốc",
Đất Cổ Pháp này thôi,
Gặp thánh hiệu Thiên Đức.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Khoảng trong ba tháng nữa thôi
Quan thân vệ sẽ giữ ngôi sơn hà
Chữ quốc in trong lá trà
Cổ Pháp chữ gép lộ ra
Gặp hiệu Thiên Đức cũng nhà Lý xưa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong vòng ba tháng nữa mà thôi,
Thân vệ lên chủ xã tắc rồi.
Trà lá lạc có in chữ “quốc”,
Đất nước mười người đi biệt rồi,
Hiệu đây Thiên Đức Lý lên ngôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời