25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ:
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 08:37

國字

蓋三月之內,
親衛登住社稷。
落茶印國字,
十口水土去,
遇聖號天德。

 

Quốc tự

Cái tam nguyệt chi nội,
Thân vệ đăng trụ xã tắc.
Lạc trà ấn quốc tự,
Thập khẩu thuỷ thổ khứ,
Ngộ thánh hiệu Thiên Đức.

 

Dịch nghĩa

Trong vòng ba tháng nữa,
Thân vệ sẽ lên làm chủ xã tắc.
Lạc trà in chữ “quốc”,
Đất nước mười người ra đi,
Gặp thánh chúa hiệu là Thiên Đức.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Trong vòng ba tháng nữa,
Thân vệ lên nối ngôi.
Cây đa in chữ "quốc",
Đất Cổ Pháp này thôi,
Gặp thánh hiệu Thiên Đức.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Khoảng trong ba tháng nữa thôi
Quan thân vệ sẽ giữ ngôi sơn hà
Chữ quốc in trong lá trà
Cổ Pháp chữ gép lộ ra
Gặp hiệu Thiên Đức cũng nhà Lý xưa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong vòng ba tháng nữa mà thôi,
Thân vệ lên chủ xã tắc rồi.
Trà lá lạc in hình chữ “quốc”,
Mười người trong nước ra đi rồi,
Hiệu đây Thiên Đức Lý lên ngôi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong vòng ba tháng nữa thôi,
Đức ngài Thân vệ lên ngôi vua rồi.
Lạc trà chữ “quốc” rõ mười,
”Mười, người, đi khỏi”, ghép thời Pháp Xưa (1).
Chúa hiền Thiên Đức ngôi vua.


(1)Chữ “thập” (mười) trên “khẩu” (miệng chỉ người) là chữ “Cổ”, chữ “thuỷ” bên “khứ” (thuỷ khứ: nước đi đây ý nghĩa như đi khỏi) là chữ “Pháp”. Đất Cổ Pháp là quê hương của Lý Công Uẩn.
15.00
Trả lời