14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
14 bài trả lời: 14 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 15:06

萬歲樓

江上巍巍萬歲樓,
不知經歷幾千秋。
年年喜見山長在,
日日悲看水獨流。
猿狖何曾離暮嶺,
鸕鷀空自泛寒洲。
誰堪登望雲煙裏,
向晚茫茫發旅愁。

 

Vạn Tuế lâu

Giang thượng nguy nguy Vạn Tuế lâu,
Bất tri kinh lịch kỷ thiên thu.
Niên niên hỉ kiến sơn trường tại,
Nhật nhật bi khan thuỷ độc lưu.
Viên dứu hà tằng ly mộ lĩnh,
Lô tư không tự phiếm hàn châu.
Thuỳ kham đăng vọng vân yên lý,
Hướng vãn mang mang phát lữ sầu.

 

Dịch nghĩa

Trên bờ sông, lầu Vạn Tuế cao ngất
Không biết đã trải qua mấy ngàn thu rồi...
Năm tháng vẫn vui vì núi còn mãi đó,
Ngày ngày buồn trông dòng nước riêng chảy hoài.
Vượn sóc chưa từng rời khỏi đỉnh núi chiều,
Cò vạc lẵng lẽ qua lại trên bãi vắng vẻ lạnh lùng.
Ai có thể lên cao để trông trong vùng mây khói,
Buổi chiều bâng khuâng gợi mối sầu lưu lạc.


Lầu Vạn Tuế ở phía nam thành Trấn Giang, thuộc tỉnh Giang Tô, trên sông Trường Giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trên Trường Giang Vạn Tuế lâu
Chẳng hay trải mấy ngàn thu đó rồi
Năm năm thấy núi lâu dài
Ngày ngày đứng ngắm nước trôi ngùi ngùi
Núi chiều vượn khỉ yên vui
Bãi kia chim cuốc tới lui từng bầy
Ai lên trông đám khói mây
Chiều hôm man mác lại gây mối sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Sơn

Giang thượng nguy nga Vạn Tuế lầu
Đến nay sừng sửng mấy nghìn thâu
Năm đi vui thấy non tồn tại
Ngày đến buồn trông nước đục mầu
Vượn khỉ chuyền cành trên núi thẳm
Đàn cò lội nước dưới bờ sâu
Ai lên đứng ngắm trời mây khói
Chiều xuống mênh mang gợi nỗi sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lầu Vạn Tuế bên sông cao ngất
Ai hay đâu trải mất ngàn thu
Năm năm vui thú núi mù
Ngày ngày buồn ngắm dòng sâu chảy dài.
Vượn khỉ lại ai hoài đỉnh núi
Cò vạc bay bến bải lạnh lùng
Ai lên mây khói chập chùng
Những chiều lưu lạc ngàn trùng sầu vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vạn tuế lầu cao ngất bên sông
Trải qua nào biết mấy thu đông
Năm năm vui thấy non còn mãi
Tháng tháng buồn xem nước chảy không
Lũ vượn ở chơi sườn chót vót
Đàm cò lui tới bãi mênh mông
Ai lên đứng giữa vùng mây khói
Chiều gọi sầu xa bát ngát trông...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lôi Bất Chấn

Sừng sững bên sông Vạn Tuế lầu.
Gió sương dầu dãi đã bao lâu.
Ngày ngày mải ngóng non trơ đó,
Tháng tháng buồn trông nước chảy đâu?
Khỉ vượn họp đàn bên núi vắng.
Vạc cò theo bạn dải bờ sâu.
Làm sao lên ngắm mây cùng khói.
Bóng ngả chiều hôm, khách luống sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bên sông, lầu Vạn Tuế nguy nga
Chẳng biết bao thu đã trải qua.
Năm tháng vui nhìn non vửng chãi
Đêm ngày buồn ngắm nước trôi xa!
Khỉ rời đỉnh núi chuyền cây nghịch
Cò tụ đầm hoang lượn cánh sà!
Ai ngắm khói mây lên chốn ấy
Bâng khuâng chiều xuống dạ sầu ra!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bên sông, Vạn Tuế lầu cao,
Nghìn thu, nào biết trải bao lâu rồi.
Năm năm, vui thấy núi đồi,
Ngày ngày, buồn thấy nước xuôi theo dòng.
Núi chiều, vượn, sóc, ở trong,
Vạc, cò, qua lại bãi sông lạnh lùng.
Lên cao mây khói mịt mùng,
Quê người chiều xuống, buồn nung nấu lòng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cao ngất trên sông Vạn Tuế lầu
Trải qua không biết mấy ngàn thu
Năm năm vui thấy non còn vững
Sớm sớm buồn trông nước mãi trôi
Khỉ vượn đâu từng lìa núi tối
Vạc cò không tự bỏ đầm sâu
Lên cao ai ngắm trong sương khói
Chiều xuống mang mang khiến khách sầu.


Sự vật là vô thường, mà chúng sinh mãi mê lầm đắm nhiễm!
Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cao ngất trên sông lầu Vạn Tuế
Chẳng hay đã trải mấy nghìn thu
Năm từng vui thấy non còn đó
Ngày mỗi buồn trông nước vẫn trôi
Đàn vượn lần nào rời núi tối
Cốc bầy tự nổi lạnh bên bờ
Ai người lên ngắm trong mây khói
Hôm tối mang mang khách nổi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu Vạn Tuế bên sông cao ngất
Chẳng hay là thọ đạt bao xuân
Năm năm mừng núi mãi xanh
Ngày ngày buồn thấy dòng sông chảy hoài
Lũ khỉ vượn chưa dời hang núi
Cò vạc bầy lui tới bãi hoang
Lên lầu nhìn khói chiều vàng
Ai mà không chạnh lòng đang nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối