Dưới đây là các bài dịch của Trần Tuấn Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vạn Tuế lâu (Vương Xương Linh): Bản dịch của Trần Tuấn Sơn

Giang thượng nguy nga Vạn Tuế lầu
Đến nay sừng sửng mấy nghìn thâu
Năm đi vui thấy non tồn tại
Ngày đến buồn trông nước đục mầu
Vượn khỉ chuyền cành trên núi thẳm
Đàn cò lội nước dưới bờ sâu
Ai lên đứng ngắm trời mây khói
Chiều xuống mênh mang gợi nỗi sầu.

Ảnh đại diện

Tặng Uông Luân (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Tuấn Sơn

Lý Bạch nhổ neo định xuất hành
Bõng nghe trên đảo giọng ca thanh
Đào Hoa vực nước sâu ngàn trượng
Khôn sánh tình Luân đưa tiển mình

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]